Gaeilge

Last weekend 1st year pupils attended the Ráth Cairn Gaeltacht in Co.Meath and enjoyed a trip to Causey farm. Go raibh maith agaibh go léir. The Irish Department hopes all pupils enjoyed their trip and wishes to thank parents/guardians for their continued support.

Gael Linn

Bronnadh scoláireacht Gaeltachta ar Meadhbh O Meara, 5ú bliain ag inné. Ádh mór uirthi i mBun an Inbhir.

Meadhbh O Meara, 5th year, was awarded a Gaeltacht scholarship by Kildare County Council today. All the best to her in Bun an Inbhir.

 

Gearrscannain

Winners from the recent Short film competition. View their winning entries here.


Oíche Gharbh- Tá grúpa cairde ag freastal ar chóisir, oíche amhain i Mí na Nollag. Tagann duine eile nach raibh siad ag súil leis agus cuireann sé isteach ar na cairde agus éiríonn cúrsaí as smacht.

A Rough Night- A group of friends are going to a party on a December night. One guest unexpectedly arrives and causes disruption between the friends and things get out of control.

 

 

Fuadaigh- Nuair a dhéanann Amy cinneadh gan freasatal ar a rang, agus í ag caint lena cairde Ciara agus Faye, ní thiteann cúrsaí amach ina fabhar. Fuadaíodh í ag beirt le mascanna orthu. Ach cé hí ceannaire an bhfuadaitheoirí? Gheobhaidh tú amach i ‘Fuadaigh’.

Kidnap- When Amy decides to skip class while talking with her friends Faye and Ciara, things don’t go as she planned and Amy gets kidnapped by two people in masks. But who is the ring leader? You’ll find out in ‘Kidnap’.